Dračí doupě | DrD Plus | Asterion | Taria | Proroctví | Legie | Říše Snů Dech draka | e-Shop

Nápověda k vyhledávání

Na této stránce naleznete nápovědu k našemu vyhledávacímu programu, a to jak k jednoduchému formuláři, tak i ke složitějšímu vyhledávání.

Pro všechny dále uvedené údaje platí, že je třeba zadávat je i s diakritikou v kódování Windows-1250. V budoucnu plánujeme přidat možnost zadávání textu bez diakritiky.


Jednoduché vyhledávání

Do vstupního řádku zadejte slova, která mají obsahovat dokumenty, jež chcete zobrazit. Slova od sebe oddělujte mezerami; nepoužívejte čárky ani jinou interpunkci. Zobrazeny budou všechny dokumenty, které obsahují alespoň jedno ze zadaných slov. Z toho vyplývá, že pokud nezadáte žádné slovo, budou zobrazeny všechny dokumenty (ale to raději nedělejte, neboť zpráva o výsledku vyhledávání má v takovém případě více než 256 KB).


Složitější vyhledávání

Složitější vyhledávání umožňuje zadat pro dokumenty více kritérií než jen slova, která obsahují. Vyhledat je možné jakékoliv slovo, které dokument obsahuje, až na malé výjimky. Nevhodné je vyhledávat podle krátkých slov nebo podle slov, která obsahuje velké množství dokumentů. Typickým příkladem nevhodných slov je krátká předložka v nebo často opakovaný ALTAR.

Slova. Slova, která má dokument obsahovat, oddělená mezerami.

Klíčová slova. Klíčová slova, která dokument vystihují. Klíčová slova oddělujte mezerami; pokud chce zadat jako klíčové slovo nějaký výraz obsahující mezeru, uzavřete jej do "uvozovek". Klíčová slova přibližně určují, o čem dokument pojednává. Všechna klíčová slova jsou uváděna v jednotném čísle a v případě sousloví je na prvním místě podstatné jméno a teprve po něm jméno přídavné, až na ustálené výjimky typu Dračí doupě. Zadáte-li klíčové slovo v množném čísle nebo sousloví v nesprávném pořadí, nebude požadovaný dokument nalezen! Například stránka o hrách na hrdiny obsahuje tato klíčová slova: Altar, hra, hrdina, HnH, DrD, Dračí doupě.

Autor příspěvku. Autor nebo autoři dokumentu, který hledáte. Zadat můžete buď celé jméno autora, nebo jeho část (budou nalezeny takové dokumenty, jejichž jméno autora obsahuje zadaný řetězec), nebo několik celých jmen autorů (budou nalezeny takové dokumenty, jejichž celé jméno autora je obsaženo v zadaném řetězci). V současné době je autor jako takový uváděn pouze u dodatků k pravidlům DrD, například nestvůr; všechny ostatní dokumenty mají autora nastaveného na ALTAR.

Prohledávat jen tyto sekce. Zaškrtněte ty sekce, které chcete prohledávat. Prohledány budou jen ty dokumenty, které patří do zadaných sekcí.

Prohledávat dokumenty jen v těchto jazycích. Zaškrtněte ty jazyky, ve kterých chcete prohledávat dokumenty. Prohledány budou jen ty dokumenty, které jsou napsány v zadaných jazycích.


Sémantika vyhledávání

Složitější vyhledávání. Při použití složitějšího vyhledávání budou vráceny všechny dokumenty, které splňují všechny tyto podmínky:

  1. Patří do některé z požadovaných sekci.
  2. Jsou napsány v některém z požadovaných jazyků.
  3. Autor dokumentu odpovídá některému z požadovaných autorů.
  4. Splňují alespoň jednu z těchto podmínek:
    1. Obsahují některé z požadovaných slov.
    2. Obsahují některé z požadovaných klíčových slov.

Pokud tedy necháte prázdné řádky na slova, klíčová slova a autory, budou zobrazeny jen dokumenty, které patří do zaškrtnutých sekcí a které jsou zároveň napsány v zaškrtnutém jazyce. Tak lze například procházet jednotlivé sekce. Nezaškrtnete-li žádnou sekci, prohledávají se všechny sekce, totéž platí i o jazycích.

Jednoduché vyhledávání. Jednoduché vyhledávání je speciální případ složitějšího vyhledávání: prohledávány jsou všechny sekce a všechny jazyky, klíčová slova nejsou zadána, stejně jako autoři. Požadovaná slova jsou pak rovna výrazu pro jednoduché vyhledávání.

Design by ALTAR.